Flame Retardant Tarps

FAQs

Flame Retardant Tarps

Flame retardant tarps available in following materials. These flame retardant tarps are Made-in-USA.

  • Flame Retardant Cotton Canvas Tarps: 12 oz, 15 oz
  • Flame Retardant Vinyl Laminated Tarps: 13 oz, 18 oz, 22, oz, 27 oz, 32 oz
  • Flame Retardant Poly Tarps: 7 oz

5' x 25' Drain Tarp - 13 oz Flame Retardant Translucent Vinyl

5' x 25' Drain Tarp - 13 oz Flame Retardant Translucent Vinyl

100' x 100' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

100' x 100' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

60' x 60' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

60' x 60' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

50' x 100' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

50' x 100' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

50' x 50' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

50' x 50' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

40' x 60' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

40' x 60' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

40' x 50' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

40' x 50' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

40' x 40' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

40' x 40' Flame Retardant Poly Tarp - Made in USA

About Flame Retardant Tarps

Flame retardant tarps available in following materials. These flame retardant tarps are Made-in-USA.

  • Flame Retardant Cotton Canvas Tarps: 12 oz, 15 oz
  • Flame Retardant Vinyl Laminated Tarps: 13 oz, 18 oz, 22, oz, 27 oz, 32 oz
  • Flame Retardant Poly Tarps: 7 oz

Questions?

Not sure where to start?

View our beginners guide

Call Us

1 (404) 441-4347

9am to 5pm EST | Mon - Fri